Vandaag stond op nu.nl een artikel waarin de zorgen worden uitgesproken over de toename van de Russische activiteiten in Syrië.

De koude oorlog is nooit beëindigd. Gorbatsjov’s Glasnost en Perestrojka eind jaren ’80 van de vorige eeuw waren slechts een interbellum. De VS en haar bondgenoten hebben inmiddels diverse bases in zuidoost Europa en Eurazië geopend, waardoor er gemakkelijk uitgevallen kan worden naar de (grotendeels door henzelf veroorzaakte!) brandhaarden. De logische reactie daarop is dat Rusland als opponent wordt neergezet en de landen in de eigen regio beschermd. Dat is terecht, want Rusland heeft van oudsher al banden met de omringende landen, op alle fronten.

Lees meer: Johan's kijk op de wereld van alledag.

De Nederlandse politiek, ... Ik word er een beetje verdrietig van. Dat kijken naar de centen en zich profileren tot de elite.

It's a ''bloody shame'' dat deze heren de taak hebben om het volk te vertegenwoordigen. Een Partij van de Arbeid die zich bezighoudt met een Participatiewet, maar anderzijds mensen indirect stimuleert het bootje van de WW in te stappen. In deze vaart gaan we met onze ''VOC-schepen'' naar andere landen met een 5e colonne van Ondernemers daar de Economie stimuleren door goedkopere arbeiders te verkrijgen.

Lees meer: De Nederlandse politiek